Κύκλο εργασιών 4 εκατ. ευρώ αναμένει η εταιρεία

O όμιλος έχει ήδη παρουσία στην αγορά από το 2009 μέσω εξαγωγών προς υπό-διανομέα, όπου διανέμει τα καλλυντικά και αρωματικά προϊόντα ευρείας διανομής BU, C-Thru, STR8 και Bioten. Η έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής, πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου. Μέσω της δημιουργίας θυγατρικής θα γίνει ενδυνάμωση της διανομής των καλλυντικών και επέκταση στην αγορά των προϊόντων οικιακής χρήσης μέσω των προϊόντων Fino. Σύμφωνα με τον όμιλο, o κύκλος εργασιών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι περίπου 800.000 ευρώ, θα εκτιναχθεί στα 4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.