«Διακρίνεται για την τόλμη του και τη μεταρρυθμιστική του λογική», επισημαίνει χαρακτηριστικά

Σε σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, το οποίο φέρνει πιο κοντά το στόχο της επενδυτικής επανεκκίνησης και οικονομικής ανάκαμψης. «Ως προϊόν αποδοτικής συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, το νομοσχέδιο διακρίνεται για την τόλμη του και την μεταρρυθμιστική του λογική.

Πολύ ορθά στοχεύει στον περιορισμό του άσκοπου και γραφειοκρατικού ρόλου του κράτους και στην μετάθεση της πλήρους ευθύνης συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις στον επιχειρηματία. Πολύ ορθά, επίσης, η μη-συμμόρφωση ενέχει σημαντικές -εν πολλοίς απαγορευτικές- ποινές», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες εργασίες που είχαν προβλεφθεί και στον Οδικό Χάρτη μεταρρύθμισης, όπως:

1) ολοκληρωμένη καταγραφή της σωρείας των διατάξεων που θα καταργηθούν
2) η θεσμοθέτηση των προδιαγραφών που θα ακολουθούνται από όσες δραστηριότητες θα εξακολουθούν να ρυθμίζονται τελικά από το κράτος
3) η επακριβής θεσμοθέτηση του ρόλου και ο καθορισμός των διάφανων διαδικασιών των υπηρεσιακών μονάδων που θα ασχολούνται με την πιστοποίηση των φορέων που θα διενεργούν τους ελέγχους 4) η εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα μετράει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και που θα προσδώσει έτσι διαφάνεια στο όλο σύστημα 5) η ολοκληρωμένη ρύθμιση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.