Τις σημαντικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης χρονιάς επισήμανε ο Κων/νος Λαμπρινόπουλος

Πιο αναλυτικά ο Κ. Λαμπρινόπουλος επισήμανε ότι στη διάρκεια του 2008, υπήρξαν πολλές σημαντικές εξελίξεις που οριοθέτησαν τη συνολική και γόνιμη δραστηριότητα της ΕΕΔΕ, όπως ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής της ΕΕΔΕ για τα έτη 2008-2012, οι νέες επικοινωνιακές δραστηριότητες, οι συμφωνίες συνεργασίας με το Investors in People και το Chartered Management Institute, τα συνέδρια της ΕΕΔΕ, η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας (Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής και Quality Νet Foundation) και πολλά άλλα.

Το 2008 υλοποιήθηκαν από την ΕΕΔΕ 479 προγράμματα, συνολικής διάρκειας 29.469 ωρών, για τα οποία συνεργάστηκαν 485 εισηγητές και καταρτίστηκαν 11.000 άτομα σε όλη τη χώρα. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΔΕ, ομοφώνως αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Σιούφας να γίνει επίτιμος μέλος της Εταιρείας. Κύριος ομιλητής στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΕ ήταν ο Γιάννης Παπαθανασίου, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.