Σύμφωνα με έρευνα της Oxford Economics

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα για την Ελλάδα, της μελέτης της Oxford Economics με τίτλο «Ο Αντίκτυπος του Online Περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό», η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε o Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με την υποστήριξη της Google. Η συγκεκριμένη αύξηση μπορεί να υποστηρίξει το ΑΕΠ της χώρας κατά 3%, δημιουργώντας έως και 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Η έρευνα παρουσιάζει τις εξελίξεις τόσο της πλευράς των επιχειρήσεων όσο και της πλευράς των καταναλωτών, και αναλύει τις προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν την online παρουσία τους, με το διαδίκτυο να μετατρέπεται στο βασικό μέσο εμπορίας και κρατήσεων. Ο Διονύσης Κολοκοτσάς, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της Google, δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα της Oxford Economics επιβεβαιώνει ότι στον ευρωπαϊκό νότο, που αντιμετωπίζει βαθιά κρίση, υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα οικονομικής ανάκαμψης μέσω της τουριστικής βιομηχανίας, με τη δυναμική εκμετάλλευση του Διαδικτύου».