Η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καταλήγει ως εξής: «Με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας εκσυγχρονίζεται πλέον η διαδικασία υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών για τον Περιφερειακό και τον Τοπικό Τύπο και διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα μέσω της σύστασης του ηλεκτρονικού Μητρώου. Εφεξής τερματίζονται παρωχημένες διοικητικές διαδικασίες και οι ενδιαφερόμενοι εκδότες θα απολαμβάνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος».

Αρκεί όμως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να λυθεί το πρόβλημα; Σαφέστατα και όχι. Κι αυτό διότι υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες και αυτονόητες προϋποθέσεις: Η πρώτη έχει να κάνει με την εξασφάλιση ότι το Μητρώο δεν θα είναι «αφύλακτη διάβαση» – όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε παλαιότερο σχετικό υπόμνημα εκπροσώπων του Περιφερειακού Τύπου προς εκπροσώπους της Βουλής -, ούτε και πύλη εισόδου για τον οποιοδήποτε, αλλά θα έχει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής, στη βάση ακριβώς της βιωσιμότητας όσων επιθυμούν να εγγραφούν.

Η δεύτερη προϋπόθεση έχει να κάνει με την εξασφάλιση ότι η χρησιμότητα του Μητρώου δεν θα περιορίζεται στο εντελώς επουσιώδες και βραχύβιο θέμα των κρατικών διαφημίσεων, αλλά θα αφορά στο σύνολο των ασκούμενων δημόσιων πολιτικών υπέρ του Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Αυτονόητες προϋποθέσεις; Για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου. Κι αυτό ακριβώς μας κάνει πολύ επιφυλακτικούς για την τύχη του Μητρώου. Ο χρόνος θα δείξει…