Με κύκλο εργασιών ύψους 138.239 εκατ. ευρώ, η εταιρεία διατήρησε τη θέση της στην αγορά, ενώ κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στις γενικές ασφαλίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση των επιδόσεών της σε καίριους κλάδους. Υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κάτσιου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από τις αρχές Απριλίου, όραμα της Groupama Ασφαλιστική είναι να καταστεί πιο φιλική προς τον πελάτη και τον συνεργάτη, με εύκολες και απλές διαδικασίες, παραμένοντας πολυπροϊοντική και πολυκαναλική.