Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη, για μια ακόμη οικονομική χρήση, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε, για το 2020, αύξηση των ασφαλίστρων της κατά 5,13% στα 223,3 εκατ. ευρώ, από 212,4 εκατ. ευρώ το 2019. Επίσης, αναφέρει ότι έως σήμερα, και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης των τελευταίων 11 ετών, αύξησε τα ασφάλιστρα κατά 89,5%, σε 223,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωσε τα Γενικά Έξοδα έναντι των προϋπολογισθέντων, κατά 1,5% και κράτησε σταθερό το κόστος πρόσκτησης.