Τα αποτελέσματα της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που διεξήγαγε η Focus Bari για την εικόνα που έχει το ελληνικό κοινό για τις φαρμακευτικές εταιρείες παρουσίασε η ιδρύτρια της Focus Bari Ξένια Κούρτογλου, στο συνέδριο Reputation Pharma που διοργανώθηκε από τη Reputation Unique ως phygital event, στις 3 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν σχετικά καλή εικόνα στο ελληνικό κοινό, το οποίο αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην προστασία της υγείας και στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Η εικόνα του κλάδου παρουσιάζεται σχετικά βελτιωμένη στην Covid-19 εποχή, παρά το «βαρύ» κλίμα επικράτησε την τελευταία διετία.

Επίσης, το κοινό αναγνωρίζει αρκετά τη συμβολή και συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιρειών στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τέλος, οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες παρουσιάζουν αρκετά καλύτερη εικόνα έναντι των πολυεθνικών.