Σύμφωνα με έκθεση της Microsoft

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η μετάβαση σε data-driven λύσεις μπορεί να συνεισφέρει 206 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2020, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,9% στο Ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση και την περίθαλψη να είναι οι πιο ωφελημένοι τομείς. Ένα ακόμα βασικό πόρισμα της έκθεσης είναι η σημαντική προοπτική των big and open data να παρέχουν πιο αποδοτικές και διαφανείς υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα.