Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP Group

Τα παραπάνω, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της μελέτης της ICAP Group για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση του Ομίλου «Leading Women in Business». Σύμφωνα με αυτά, ισχυρό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι επιχειρήσεων είναι ότι, αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 23% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ.) και 8% στις μεγάλες (>50 εκατ.). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν συνολικά καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας το 2014, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το 2014 εμφάνισαν αύξηση (83%) καθαρών κερδών, όταν το σύνολο των εταιρειών παρουσίασε και πάλι ζημίες. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά. Το 59% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Είναι ικανοποιημένες από όσα έχουν πετύχει (93%), ενώ σχεδόν συνολικά θέτουν την καριέρα ψηλά στις προτεραιότητές τους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι παρά την αρνητική συγκυρία, οι γυναίκες επικεφαλής διατηρούν τους υψηλούς στόχους για αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας τους το 2015 (51%). Μεγαλύτερη αισιοδοξία διαγράφεται για το 2016, καθώς δύο στις τρεις (67%) προβλέπουν επίσης αύξηση των συνολικών πωλήσεων.