Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου και συμμετείχαν, δωρεάν, 13 στελέχη εταιρειών μελών του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, με ως 2 χρόνια εμπειρία. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το πρόγραμμα «αποφοίτησαν» και παρέλαβαν το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και οι 13 συμμετέχοντες αφού παρακολούθησαν και τις 7 ενότητες: Εταιρική Επικοινωνία & Διαχείριση Εταιρικής Φήμης, Εσωτερική Επικοινωνία, Crisis Management, Community Relations, Public Affairs & Government Relations, Event Marketing, Social Media.

Την κάθε ενότητα παρουσίαζαν κάθε φορά 2 καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, καλύπτοντας με μεγάλη έμφαση και πρακτική ενημέρωση τα ερωτήματα που προκύπτουν πάνω στη δουλειά. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι εισηγητές, εξέφρασαν θετικά σχόλια για την προσπάθεια, υποστηρίζοντας την ανάγκη να καθιερωθεί σε τακτική βάση.