Τον βαθμό ικανοποίησης των διανομέων για τη συνεργασία τους με την εταιρεία, καταγράφει κάθε μήνα το Efood, μέσω σχετικής έρευνας.

Η αξιολόγησή του παραμένει σταθερά θετική, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τα 2/3 των διανομέων που συμμετείχαν στην έρευνα (65%), τον Οκτώβριο, να δίνουν την υψηλότερη βαθμολογία (9 έως 10) στη συνεργασία τους με την εταιρεία, καταγράφοντας ως βασικά της στοιχεία την ελευθερία, την αξιοπιστία, την ευελιξία και τη συνέπεια πληρωμών.

Επίσης, το Efood έχει θεσπίσει μια διαδικασία σύστασης, μέσω της οποίας οι διανομείς του μπορούν να προτείνουν νέους συνεργάτες απολαμβάνοντας, μάλιστα, bonus για κάθε επιτυχημένη σύσταση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 162 νέοι διανομείς ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με το Efood, εντός του 2023, ενώ o αριθμός των διανομέων που προχώρησε σε σύσταση είναι 217, στοιχείο που αποτυπώνει επιπλέον, τη θετική αξιολόγηση των διανομέων για το Efood, ως εργοδότη.