Προσέλαβε για το ρόλο τον Dan Plant

(Λονδiνο) Τι ακριβώς θα κάνει; Μεταξύ άλλων, θα ηγείται της υπηρεσίας real time bidding, αξιοποιώντας insights από τα Social Media, την Έρευνα και τα δεδομένα πελατών. Στη Vizeum εντάχθηκε ο Plant το 2008 ως Strategy Director, ενώ προηγουμένως εργάστηκε για 2 χρόνια ως Account Director στη Mindshare.