Μπορεί η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία αγγίζει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια να μοιάζει ως ένα μεγάλο νούμερο, αλλά σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καταλαβαίνει κανείς ότι οι ευκαιρίες εκτός συνόρων είναι τεράστιες!

Τα βήματα και η οργάνωση που απαιτούνται ώστε μια επιχείρηση να αναπτύξει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εξωτερικό και να επεκταθεί σε άλλες αγορές είναι συχνά ένα περίπλοκο και απαιτητικό έργο. Εν τούτοις  όμως, με την κατάλληλη υποστήριξη και τη συνδρομή αποτελεσματικών εργαλείων η πολυπλοκότητα μπορεί να μειωθεί και να ελεγχθεί ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας!

Πώς;
Η Krataion Consulting και η MEDIACUBE ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέπτυξαν μια νέα λύση που ακούει στο όνομα theExportProject. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο e-commerce και επιθυμούν να αναπτυχθούν στρατηγικά στο εξωτερικό.

Το theExportProject ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει την ολιστική αξιολόγηση νέων αγορών αλλά και την εφαρμογή και ανάπτυξη στρατηγικών marketing. Συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει 4 σημαντικά βήματα τα οποία διασφαλίζουν ότι μια επιχείρηση θα είναι καλά προετοιμασμένη για να αναπτυχθεί στο εξωτερικό: Export Readiness, Evaluation of Markets, Entry Planning και Set up Preparation.

  • Export Readiness: Σε αυτό το στάδιο γίνεται η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της εταιρείας σας να εξάγει, αναλύοντας τα εξαγωγικά κίνητρα, το προϊόν σας, τη στρατηγική marketing & πωλήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τους διαθέσιμους πόρους.
  • Evaluation of Markets: Με πληθώρα εργαλείων και ανάλυση πολλαπλών δεδομένων αξιολογούμε πιθανές αγορές καταλήγοντας στις πιο συμβατές αγορές για το προϊόν σας και σε μελέτη επιχειρησιακής σκοπιμότητας με στόχο να εξοικονομήσετε πόρους από την αποφυγή εισόδου σε αγορές που δεν έχουν την ανάλογη δυναμική και να αξιοποιήσετε ευκαιρίες με αγορές που δεν είχατε αρχικά επιλέξει.
  • Entry Planning: Έχοντας εντοπίσει τις κατάλληλες αγορές, αναπτύσσουμε ένα στρατηγικό business plan για την είσοδο στις επιλεγμένες αγορές, το οποίο θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τη στρατηγική σας και να υπολογίσετε την απαραίτητη επένδυση καθώς και την πιθανή απόδοση της. Το business plan θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα, τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις, το marketing plan και τον προϋπολογισμό, τον σχεδιασμό της ομάδας και την εις βάθος κατανόηση της αγοράς-στόχου σας.
  • Set up Preparation: Η υλοποίηση ενός πλάνου επέκτασης συχνά απαιτεί ένα εύρος τεχνογνωσίας. Έχοντας χτίσει ένα δίκτυο αξιόπιστων και έμπειρων συνεργατών σε θέματα όπως Supply chain & Logistics, Διαφήμισης, Νομικές ή Λογιστικές υπηρεσίες, σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε και σε νευραλγικά κομμάτια εφαρμογής του πλάνου.

Ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του theExportProject, εταιρείες στον κλάδο του Fashionαλλά και του Food Supplement έχουν εμπιστευτεί την μεθοδολογία και τα εργαλεία που ακολουθεί και έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας και μελέτης, τα οποία ανοίγουν νέους δρόμους στην εύρεση νέων αγορών, στον εντοπισμό νέων και ευρέων κοινών στόχευσης, αλλά και στην αύξηση της κερδοφορίας. Το theExportProject αποτέλεσε για αυτές τις εταιρείες το εναρκτήριο βήμα για τα στρατηγικά τους σχέδια και τα πλάνα ανάπτυξης για το 2021 και έχουν θέσει ήδη τις βάσεις για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους.

Αν και το συγκεκριμένο προϊόν είναι προσανατολισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η MEDIACUBEκαι η Krataion προσφέρουν ξεχωριστές λύσεις για καμπάνιες ευαισθητοποίησης, εάν η εταιρεία σας δεν διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η ώρα για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου έχει φτάσει!