Έκθεση με τις πλέον βραβευμένες έντυπες και outdoor διαφημίσεις

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ανέρχεται στις 1.028 βραβευμένες διαφημίσεις από όλο τον κόσμο, με την τελική έκθεση να περιλαμβάνει τα 13 Dramatic Formats μαζί με 140 έργα-παραδείγματα. Στα 13 πρότυπα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι Πληροφίες/Στοιχεία, Σύγκριση, Συμμετοχή και Διήγηση μιας Ιστορίας. Ο Donald Gunn, Ιδρυτής του The Gunn Report, ανέφερε: «Ένα πολύτιμο εργαλείο για έμπειρους επαγγελματίες που αναζητούν μια πηγή έμπνευσης, ή ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα για φοιτητές και νέους creatives, η The Power of Print προσφέρει ένα ενδιαφέρον insight στις βέλτιστες πρακτικές της brand επικοινωνίας». Η «The Power of Print» είναι διαθέσιμη στο www.gunnreport.com.