Το The People’s Trust, δεν επιβάλλει περιορισμούς στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι προς μικροχρηματοδότηση, ούτε στην ηλικία (18 ετών και άνω). Η μικροχρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή δωρεάς και μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η δωρεά συνδυάζεται με την παροχή μικροδανείου μέσω της συνεργασίας του οργανισμού με την ΜΚΟ Αction Finance Initiative (AFI), οπότε το ποσό της μικροχρηματοδότησης μπορεί, κατά περίπτωση, να φτάσει μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Τα κριτήρια μικροχρηματοδότησης καθώς και η διαδικασία αίτησης είναι διαθέσιμα στο: http://www.thepeoplestrust.org/el/apply. Ο Οργανισμός προσφέρει επίσης για τους δικαιούχους του δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.