Στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κινήθηκε ο χρόνος που αφιερώνουν οι Έλληνες στην παρακολούθηση τηλεόρασης, σύμφωνα με την 25η έκδοση του TV Yearbook της The Nielsen Company, η οποία εξετάζει το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2017 με 31 Αυγούστου 2018.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που παρακολουθεί, ανά τέταρτο της ώρας, τηλεόραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνεχίζει και αυτή τη σεζόν να καταγράφεται καθημερινά μεταξύ των ωρών 21:00-23:00. Όπως σημειώνει η Nielsen, οι ώρες και η εποχικότητα στην τηλεθέαση εξαρτώνται από τον ελεύθερο χρόνο και τις γενικότερες συνήθειες και συμπεριφορές των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ επηρεάζονται και από το διαθέσιμο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Σε επίπεδο μεγέθους κάλυψης, το οποίο δείχνει το ποσοστό του πληθυσμού που έρχεται σε επαφή με την τηλεόραση – βλέποντας για τουλάχιστον ένα λεπτό – ανά ημέρα, καταγράφονται διαφορές ως προς την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο του τηλεθεατή. Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτες κατατάσσονται οι γυναίκες 55+ με ποσοστό 85,9%, δεύτεροι οι τηλεθεατές με χαμηλή μόρφωση ηλικίας 18+ με 85,8%, τρίτοι οι άνδρες 55+ με 83,8% και ακολουθούν οι γυναίκες ηλικίας 35-54 με ποσοστό 80,5%. Έπονται με ποσοστό 75,4% οι άνδρες 35-54 και με 74,8% τα άτομα μεσαίας μόρφωσης 18+.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ» ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ
Οι γυναίκες ηλικίας 55+ δηλώνουν ότι παρακολουθούν περισσότερη τηλεόραση από όλες τις υπόλοιπες εξεταζόμενες ομάδες, με 429 λεπτά την ημέρα. Ακολουθούν τα άτομα χαμηλής μόρφωσης 18+ με 405 λεπτά τηλεθέασης, οι άνδρες 55+ με 359 λεπτά, οι γυναίκες 35-54 με 313 λεπτά και τα άτομα μεσαίας μόρφωσης 18+ με 298 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως σημειώνει η Nielsen, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χρόνου τηλεθέασης παίζουν η εποχικότητα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων (φύλο, ηλικία, περιοχή κ.λπ.).

Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2017 και 31 Αυγούστου 2018, οι τρεις μήνες που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο χρόνο τηλεθέασης ημερησίως ήταν ο Φεβρουάριος με 304 λεπτά, ο Ιανουάριος με 297 λεπτά και ο Μάρτιος με 295 λεπτά. Όπως είναι αναμενόμενο, στην τελευταία θέση βρίσκεται ο μήνας Αύγουστος, κατά τον οποίο καταγράφηκαν 189 λεπτά ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Όσον αφορά στην κατανομή προγράμματος των σταθμών, δηλαδή το ποσοστό του συνολικού χρόνου προγράμματος που καταλαμβάνει η κάθε τυπολογία, το TV Yearbook φανερώνει ότι, την εξεταζόμενη περίοδο, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, Alpha, Σκάι και Epsilon επέλεξαν να αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός τους στην κατηγορία ειδήσεις/ενημέρωση, οι Mega και Ant1 επένδυσαν στις σειρές και το Star στον κινηματογράφο.

Όπως φαίνεται, τα κανάλια επέλεξαν να επενδύσουν στις ίδιες κατηγορίες προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, με μόνη εξαίρεση την ΕΡΤ2 που μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός της από τις σειρές στην κατηγορία ειδήσεις/ενημέρωση. Επιπλέον, ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα σχετικά με τις επιμέρους προτιμήσεις του κοινού ανά κατηγορία τηλεθεατών. Συγκεκριμένα, πρώτος στην προτίμηση των ανδρών 18-54 ετών έρχεται ο Σκάι, ακολουθούμενος από τον Alpha και τον ANT1. Ο Alpha κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην προτίμηση των γυναικών 18-54, με το Σκάι και το Star να ακολουθούν αντίστοιχα. Στους άνδρες 55+ την πρωτιά κατέχει ο Σκάι, ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά ο Alpha. Ακριβώς οι ίδιοι δύο σταθμοί κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις προτίμησης και των γυναικών 55+.

«ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ TV»
«Η τηλεόραση διατηρεί τη δυναμική της και στη σεζόν που μόλις αφήσαμε πίσω μας (Σεπτέμβριος 2017-Αύγουστος 2018), αφού ο μέσος Έλληνας εξακολουθεί να βλέπει πολύ, αφιερώνοντας 4 ώρες και 22 λεπτά στο μέσο ημερησίως και 1 λεπτό περισσότερο συγκριτικά με το ίδιο διάστημα για το 2016-2017. Η πιστότητα στην παραδοσιακή TV διαφαίνεται, εξάλλου και στις διεθνείς μετρήσεις της Nielsen που καταγράφουν τη θέαση περιεχομένου από όλα τα μέσα και όλες τις οθόνες, τόσο σε επίπεδο επισκεψιμότητας όσο και σε επίπεδο χρόνου κατανάλωσης.

Αναλύοντας όμως τα επιμέρους κοινά για την Ελλάδα, παρατηρείται ότι οι νεότερες ηλικίες απομακρύνονται από την τηλεόραση, με τους άνδρες 18-34 να παρακολουθούν 1 ώρα και 51 λεπτά και τις γυναίκες 18-34 2 ώρες και 51 λεπτά, 8 και 19 λεπτά αντίστοιχα λιγότερο συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Η πτώση αυτή εξισορροπείται με την αξιοσημείωτη αύξηση του ημερήσιου χρόνου τηλεθέασης των γυναικών 35-54 (5 ώρες και 12 λεπτά) και των γυναικών 55+ (7 ώρες και 8 λεπτά), που αφιερώνουν 16 και 12 λεπτά αντίστοιχα περισσότερο απ’ ότι στο προηγούμενο ίδιο διάστημα.

Στην πρώτη θέση των προγραμμάτων που σημείωσαν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις της περιόδου βρίσκεται και αυτή τη σεζόν το Survivor και ακολουθούν προγράμματα που κρατούν παραδοσιακά το ενδιαφέρον του τηλεθεατή, όπως ο διαγωνισμός της Eurovision, τα talent shows και άλλες ψυχαγωγικές εκπομπές και φυσικά σημαντικά αθλητικά γεγονότα».
Ζέτα Σιδερή, Senior Client & Communication Executive, Nielsen

ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΕΡΕYΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ NIELSEN
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική
Καταγραφή – συλλoγή στoιχείωv: Ηλεκτρovική μέθoδoς people meter
Πληθυσμός αναφοράς: 10.385.572 άτομα
Μετρούμενος πληθυσμός: Άτομα ηλικίας 4 ετών και άνω, μέλη νοικοκυριών με τηλεόραση
Μέγεθoς δείγματoς: 1.300+ voικoκυριά (3.500 άτoμα περίπoυ)
Χαρακτηριστικά Δείγματoς: Σταθερό δείγμα – panel voικoκυριώv, φυσικής αvτικατάστασης, αvτιπρoσωπευτικό ως πρoς τov αριθμό τωv μελώv τoυ voικoκυριoύ και τον βαθμό αστικότητας. Το δείγμα σταθμίζεται ως πρoς τo φύλo, τηv ηλικία, τη μόρφωση, τηv κoιvωvικo-oικovoμική τάξη τωv ατόμωv, την περιοχή (διοικητική περιφέρεια), τον αριθμό τηλεοράσεων του νοικοκυριού και την ύπαρξη συνδρομητικής τηλεόρασης.
Πιστοποίηση – Έλεγχος: Η The Nielsen Company έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 από την TUV Hellas και τα στοιχεία της ελέγχονται από την ΕΕΕΤ (Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης).

Η The Nielsen Company είvαι μέλoς της ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) και τoυ ΣΕΔΕΑ (Σύvδεσμoς Εταιρειώv Δημoσκoπήσεωv και Έρευvας Αγoράς).