Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της The Dragons Team περιλαμβάνει προγράμματα Mentoring, τα οποία απευθύνονται τόσο στη μεσαία και ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχίας όσο και σε επιλεγμένα, από την επιχείρηση συνεργάτη, στρατηγικά στελέχη. Ο δεύτερος άξονας των υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει τα Built for You εκπαιδευτικά προγράμματα, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εμπορικής διεύθυνσης επιχειρήσεων, ενώ ο τρίτος και τελευταίος άξονας των υπηρεσιών της The Dragons Team αφορά την εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού, αναδιοργάνωσης τμημάτων της εμπορικής διεύθυνσης, καθώς επίσης και εκπόνηση ερευνών Marketing. Founder και Managing Director της The Dragons Team είναι ο Δημήτρης Τιμοθεάτος.