Σε μια περίοδο κατά την οποία η μόνη σταθερά είναι η διαρκής αλλαγή, τα data συνιστούν για πολλούς το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα του marketer, παρέχοντας νέες δυνατότητες σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και δημιουργικών insights. Εντούτοις η επιλογή, συγκέντρωση και διαχείρισή τους δεν είναι πάντα βέλτιστες, ενώ οι στρατηγικές που (υποτίθεται ότι) εδράζονται σε αυτά, συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκώς οργανωμένες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η μόνη σταθερά στον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία και την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η διαρκής αλλαγή, τα data, για πολλούς, συνιστούν το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα του marketer, παρέχοντας νέες δυνατότητες σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και δημιουργικών insights. Εντούτοις, η επιλογή, η συγκέντρωση και η διαχείρισή τους δεν είναι πάντα οι καταλληλότερες, ενώ οι στρατηγικές που (υποτίθεται ότι) εδράζονται σε αυτά συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκώς οργανωμένες.

Υπό την αιγίδα του ΣΔΕ, η φετινή, διαδικτυακή διοργάνωση του The Big Brand Theory Conference, από το Marketing Week της Boussias Communications στις 6 Νοεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο τις διαφορετικές διαστάσεις της αποτελεσματικής στρατηγικής, στη βάση των κατάλληλων data, με βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη στόχευση.

Με συντονιστή τον Γιώργο Φραγκάκη, το συνέδριο φιλοξένησε Έλληνες και ξένους ομιλητές, οι οποίοι ανέλυσαν τη σημασία της διαφοροποίησης μέσα από την αποκωδικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως και την ανάγκη για σωστή οργάνωση στόχων, τακτικών και KPIs. Παράλληλα, ανέδειξαν χρήσιμα εργαλεία και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, καθώς και πρακτικές για βέλτιστη αξιοποίηση καθιερωμένων, αλλά και λιγότερο γνωστών λύσεων.

ΠΟΙΑ DATA;
Η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί συχνά να φαίνεται παράλογη. Αν όμως παρατηρήσουμε καλύτερα, είναι προβλέψιμα παράλογη. Αυτό υποστήριξε ο John Ekman, Founder της Conversionista, εξηγώντας γιατί τα συμπεριφορικά data είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει ο marketer σήμερα. Όπως σημείωσε, λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση το συναίσθημα και στη συνέχεια αναζητούμε λογικές εξηγήσεις ώστε να τις αιτιολογήσουμε. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται οι πελάτες ότι κάνουν σε πιθανές έρευνες, αλλά και από τι νομίζετε εσείς για αυτό, εκείνο που έχει πραγματικά σημασία είναι το τι όντως κάνουν και γιατί.

Αυτό μπορούν να το αποκαλύψουν τα συμπεριφορικά data και τα ψηφιακά «ίχνη» των χρηστών. Παρά ταύτα, αν και αρκετές εταιρείες αναζητούν data, δεν στηρίζουν τη στρατηγική τους σε αυτά, ή πολλές φορές δεν συγκεντρώνουν τα κατάλληλα data: τα δημογραφικά δεδομένα δεν παρέχουν αρκετά στοιχεία για ακριβείς προβλέψεις και κατά συνέπεια δεν είναι ικανά να επηρεάσουν τη μεταβολή της συμπεριφοράς. Όπως εξήγησε ο J. Ekman, ποιοτικά και ποσοτικά συμπεριφορικά dataπρέπει να συνδυάζονται κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων, τεστάροντας τις εναλλακτικές, σε μια κυκλική διαδικασία βελτιστοποίησης.

ΟΙ «ΝΟΜΟΙ» ΤΟΥ MARKETING
Την ανάγκη κατανόησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών προέταξε και ο Phill Agnew, Director ofProduct Marketing της Brandwatch, δηλώνοντας ότι η επιστήμη της συμπεριφοράς μπορεί να λειτουργήσει ως η «βίβλος» του marketing, ακριβώς όπως άλλα επαγγέλματα με υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας διαθέτουν τους δικούς τους νόμους.

Η τάση του να προτιμούμε κάτι που έχει ευρεία αποδοχή (social proof), το να ολοκληρώνουμε μια δραστηριότητα που έχει ήδη ξεκινήσει, ή το να συμπαθούμε κάποιον για τον οποίο γνωρίζουμε μια αδυναμία, είναι μερικά μόνο από τα μοτίβα τα οποία καθορίζουν τις επιλογές των ανθρώπων. Σε ποιους άξονες οφείλουν να κινηθούν τα brandsπροκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος τους πελάτες τους και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους;

 1. Διαφοροποίηση: Μάρκες που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό έχουν υψηλότερα επίπεδα awareness, ενώ παραμένουν ευκολότερα στη μνήμη. Παρά το ότι πολλά brandsαντιγράφουν τους ανταγωνιστές τους, η διαφοροποίηση αποδεικνύεται λιγότερο επισφαλής και πιο αποδοτική προσέγγιση.
 2. Αγκυροβόληση: Η αρχική εντύπωση για κάτι επηρεάζει σημαντικά την άποψη που θα σχηματιστεί τελικά, επιδρώντας και στην αντίληψη της σχέσης τιμής-αξίας του προϊόντος.
 3. Σπανιότητα: Οι πόροι που βρίσκονται σε έλλειψη θεωρούνται πιο πολύτιμοι και η γνώση ότι κάτι είναι σπάνιο μπορεί να μεταβάλλει τη συμπεριφορά. Η έμφαση στη μειωμένη διαθεσιμότητα ίσως είναι ο ευκολότερος τρόπος επιρροής της τελικής επιλογής.

ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ BRANDING ΚΑΙ PERFORMANCE
To digital έχει μετατραπεί σε οδηγό της επένδυσης marketing τα τελευταία χρόνια, με τους marketersνα εστιάζουν κυρίως στις πωλήσεις και πολύ λιγότερο στο brand feedback. Σύμφωνα με τον MauroFusco, Head of Analytics TRIBES της Kantar Insights, παρόλο που το 88% συμφωνεί ότι η μέτρηση τόσο του βραχυπρόθεσμου όσο και του μακροπρόθεσμου ROI είναι απαραίτητες, λιγότεροι από τους μισούς είναι πεπεισμένοι ότι διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στο brand building και το performance marketing. Συνολικά, μοιράστηκε τις παρακάτω συμβουλές:

 • Φροντίστε για τη διαφοροποίηση μέσα από ένα αφηγηματικό μονοπάτι που υποστηρίζεται σε κάθε touchpoint.
 • Διασφαλίστε ότι μετράτε αυτό που πραγματικά πρέπει και διερευνήστε το αν προβάλλεται το storyτου brand κατάλληλα μέσα από τα διαφορετικά media assets.
 • Ισορροπήστε το media spend σας μεταξύ direct και indirect. Μην δίνετε προτεραιότητα μόνο στη βάση του funnel, χτίστε τη μελλοντική ζήτηση καθημερινά.

TO AI ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ MARKETING
To AI δεν είναι πανάκεια, αλλά μπορεί να συνδράμει σε μεγάλο βαθμό το έργο των marketers. Με αυτήν την προκείμενη, ο Bernardo Nunes, Head of Science της Growth Tribe, ανέλυσε τις τρέχουσες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο του marketing, σε επαναλαμβανόμενες και προγραμματισμένες διαδικασίες, για την παραγωγή αξίας αλλά και την περικοπή του κόστους, σε εσωτερικές λειτουργίες αλλά και στις σχέσεις με τους πελάτες.

Το ΑΙ συμβάλλει, όχι τόσο στον πρώτο άξονα των advanced analytics που έχει να κάνει με την καταγραφή των δεδομένων, όσο με τον άξονα της πρόβλεψης (predictive analytics), αλλά και με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Παρέχει έτσι γνώση για τον πελάτη, προβλέπει το customer journey και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των user interfaces, με σημαντική συνεισφορά για acquisition και retention.

Ο B. Nunes κάλεσε τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία καθώς υπάρχουν πολλά για text analysis και image recognition που δεν χρησιμοποιούνται ακόμα ευρέως, αλλά και να υπερβούν την επιφανειακή χρήση των analytics για προβλέψεις και data-driven λήψη αποφάσεων, με στόχο το διαρκές optimization.

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Όλοι μιλούν για τα Google Analytics, γνωρίζουν όμως πώς λειτουργούν; Ο Arnout Hellemans, Searchand Analytics Consultant της OnlineMarkethink ανέδειξε μια σειρά από παγίδες που κρύβουν τα GoogleAnalytics και παρουσίασε τρόπους αποφυγής τους για σωστό tracking του traffic. Ξεκινώντας από τα default channels και τα προβλήματα που εμφανίζουν, μίλησε για το organic search και τον τρόπο διαχείρισης των μηχανών αναζήτησης, αλλά και για στα ζητήματα στο Direct Traffic, καθώς εκεί μπορεί να καταλήγει λανθασμένα traffic από Google Android Search ή και e-mail, μεταξύ πολλών άλλων. Μερικά από τα tips που έδωσε συνολικά είναι τα εξής:

 1. Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα test view στα Google Analytics.
 2. Δημιουργήστε ένα νέο channel grouping…
 3. … αλλά ελέγχετε και το «Other».
 4. Όταν είστε σίγουροι αντικαταστήστε το default.
 5. Αν χρησιμοποιείτε PDFs και applications προσθέστε UTM tags.
 6. Φροντίστε να μπορείτε να ιχνηλατήσετε τα clicks από links στην ιστοσελίδα ή τα κοινωνικά σας δίκτυα με UTM tags.
 7. Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα στο UTM.

ΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπάρχει λογική και «μοτίβο» πίσω από τη δημιουργικότητα; Θετικά απάντησε ο Ravid Kuperberg,Partner της Mindscapes, παραπέμποντας σε πολυβραβευμένες καμπάνιες, οι οποίες μοιράζονται επαναλαμβανόμενες δομές και μοντέλα δημιουργικής σκέψης. Αν κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα data έχουν περάσει πλέον από τον πυρήνα του στρατηγικού insight στον πυρήνα της ίδιας της δημιουργικής ιδέας. Μέσα από inspirational case studies, ο R. Kuperberg εστίασε σε δύο τέτοια patterns, που εγκολπώνουν τα data στο δημιουργικό concept:

 1. Δημιουργική «μετάφραση»: «Μεταφράστε» data που διαθέτετε, τα οποία είναι συχνά ακατάληπτα για τους καταναλωτές, σε ένα απρόσμενο αλλά κατανοητό δημιουργικό output το οποίο να προσθέτει αξία και να μεταφέρει με engaging τρόπο το μήνυμα του brand. Για παράδειγμα, ένας οικονομικός οργανισμός μπορεί να «μεταφράσει» τον αριθμό των τραπεζικών συναλλαγών σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 2. Δυναμική σύνδεση: Χρησιμοποιήστε τα data σας για να εισάγετε πρωτότυπες, δυναμικές συνδέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές που δεν έχουν ποτέ ξανά βρεθεί μαζί στην ίδια «εξίσωση», αναδεικνύοντας πάντα το positioning της μάρκας. Η μία παράμετρος θα πρέπει να είναι εσωτερική, να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του brand, π.χ. τιμή, συστατικά, μέγεθος, και η άλλη εξωτερική, να εξαρτάται δηλαδή από τις συνθήκες της κατανάλωσης, π.χ. διάθεση των καταναλωτών, καιρικές συνθήκες κ.λπ. Πολύ χρήσιμος μηχανισμός για προσφορές και εκπτώσεις.

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ DATA»
Με αυτήν την μάλλον προβοκατόρικη δήλωση ξεκίνησε την παρουσίασή του ο Jeff Sauer, Founderτης datadrivenu.com, παρομοιάζοντας τα data με «θόρυβο» και χαρακτηρίζοντάς τα «χαζά». Όπως έσπευσε ωστόσο να υπογραμμίσει, με τη σωστή ηγεσία, τα data μπορούν να μετατραπούν σε πληροφορία, γνώση και τελικά insights που οδηγούν σε σοφές αποφάσεις. Η απόσταση αυτή καλύπτεται μόνο αν οι στόχοι του marketing προσεγγίζονται με το σωστό mindset:

 1. Δείτε τη μεγάλη εικόνα.
 2. Ορίστε τους στόχους σας σε συνάρτηση με το marketing funnel.
 3. Συνδέστε τους στόχους σας με τους πόρους που απαιτεί ο καθένας.
 4. Συνδέστε τους στόχους σας με τις ομάδες, την τακτική, τα εργαλεία και το budget που απαιτούνται.

Κάθε στόχος θα πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα KPI που μπορείτε να μετρήσετε, αλλά και μια σαφή εκτίμηση σε επίπεδο κέρδους, ενώ μεταξυ τους οι στόχοι θα πρέπει να συνάδουν.

Η «ΝΕΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ»
Αυτός είναι ο όρος που προτιμά ο Rishad Tobaccowala, AdAge Interactive Hall of Famer & Senior Advisorτου Publicis Groupe, για την παρούσα συνθήκη, σε αντίθεση με τους περισσότερους που την αποκαλούν «νέα κανονικότητα». Ως εκ τούτου, κάθε business plan που διαμορφώθηκε πριν από την πανδημία είναι εκ των πραγμάτων παρωχημένο και θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα σε κάθε επίπεδο:

 1. Τα άτομα νιώθουν ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους καθώς και αβεβαιότητα για το μέλλον, ενώ αλλαγές θα βιώσουν και οι κοινωνίες συνολικά.
 2. Οι επιχειρήσεις θα δώσουν προτεραιότητα στην περικοπή του κόστους, τη μείωση του μεγέθους τους, την επικέντρωση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την αύξηση της ευελιξίας τους, καταργώντας τα silos μεταξύ online και offline.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης ευαλωτότητας, με δεδομένες τις αλλαγές νοοτροπίας και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες διασύνδεσης, το marketing δεν μπορεί να μείνει ίδιο. Ο R.Tobaccowala πρότεινε τα εξής:

 1. Μην σκέφτεστε με όρους επανεκκίνησης, αλλά με όρους μιας νέας αρχής.
 2. Λάβετε υπόψη όλα τα assets σας και αναζητήστε τι έχει αποδυναμωθεί και τι παραμένει ισχυρό, ή ενισχύθηκε.
 3. Αναρωτηθείτε: «Αν ξεκινούσα τώρα μια νέα επιχείρηση, πώς θα το έκανα;», θέτοντας ως μοναδικούς κανόνες να είναι κάτι νόμιμο, να είναι τεχνολογικά εφικτό το 2021 και να είναι κερδοφόρο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σε αυτή τη νέα, ιδιαίτερη συνθήκη, το οικοσύστημα της διαφήμισης προφανώς δεν μπορεί να παραμείνει αμετάβλητο. Σύμφωνα με τον R. Tobaccowala, τουλάχιστον στην Δύση, το disruption που φέρνει η στροφή σε συνδρομητικές υπηρεσίες δρομολογεί ανακατατάξεις, με τη διαφήμιση να αναδιπλώνεται κάτω από την κυριαρχία της ανάγκης για εμπειρία και engagement.

Σε αυτό το κάδρο, οι διαφημιζόμενοι συνθέτουν ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών συνδυάζοντας holding companies ως κύριους συνεργάτες, με challengers, αλλά και in-house διαφημιστικές ομάδες για μεγαλύτερη ταχύτητα. Παρά τη δυναμική του ωστόσο, το in-housing δεν συνιστά απειλή για τα agencies, για τρεις κυρίως λόγους:

 1. Κοστίζει περισσότερο μακροπρόθεσμα και δεν υπηρετεί την απαίτηση για μικρότερα και πιο ευέλικτα μεγέθη που επιβάλλει η τρέχουσα συγκυρία.
 2. Είναι πιο δύσκολο να διασφαλίσει πολλά και ποικίλα skillsets.
 3. Δεν προσφέρει το ίδιο εύρος και αριθμό ιδεών.

ΤΑ 7 «ΘΑΝΑΣΙΜΑ» ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα 7 σημαντικότερα λάθη στο marketing παρουσίασε ο Ferdinand Goetzen, Director of Marketing & Growth της 3D Hubs, τονίζοντας την ανάγκη για συνδυασμό σύγχρονων growth-hacking πρακτικών με old-school τακτικές marketing.

 1. Σπατάλη του budget: Η έξυπνη κατανομή των δαπανών δεν σημαίνει μηδενική δαπάνη. Θέστε στόχους και τεστάρετε διαφορετικές ιδέες για να τους επιτύχετε. Ξεκινήστε με μια μικρή επένδυση και προχωρήστε στο scaling με βάση τα αποτελέσματα.
 2. Data paralysis: Πολλά brands συγκεντρώνουν «vanity metrics», δεδομένα που δεν συνάδουν με τους στόχους τους, κάποια δεν εντοπίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών metrics, ενώ άλλα υπερβάλλουν στη συλλογή τους: 40-70% της πληροφορίας είναι αρκετή για τη λήψη απόφασης.
 3. Αγνόηση του funnel: Πολλές εταιρείες δουλεύουν μόνο στη βάση του funnel και δεν δίνουν βάρος στο πάνω μέρος του. Η συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης είναι καθοριστική για την ολιστική του προσέγγιση.
 4. Υπερβολικό outsourcing: Πολλές φορές τα αποτελέσματα υπέρμετρου outsourcing είναι απογοητευτικά. Data, brand και στρατηγική θα πρέπει να «ανήκουν» στην εταιρεία. Η επένδυση στο insourcing αποδεικνύεται πιο κερδοφόρα μακροπρόθεσμα, ιδίως όταν πρόκειται για στρατηγικά ζητήματα.
 5. Αδυναμία κατανόησης του χρήστη: Το να γνωρίζεις τον πελάτη σου είναι το σημαντικότερο, ωστόσο πολλές μάρκες αδυνατούν να επικεντρωθούν σε αυτούς τους πελάτες που τους φέρνουν τη μεγαλύτερη αξία. Οι περσόνες δεν είναι αρκετές: απαιτείται γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς συνολικά, αλλά και βαθύτερη γνώση των δικών σας πελατών.
 6. Δεν δημιουργείτε αξία: Εκτός από την αξία που δημιουργεί το προϊόν, το marketing πρέπει επίσης να δημιουργεί αξία και να επιτυγχάνει να φτάνει στο κοινό-στόχος με τον ιδανικό τρόπο.
 7. Βραχυπρόθεσμη σκέψη: Ξεκάθαροι στόχοι και σαφής στρατηγική είναι απαραίτητα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από hacks. Οι τακτικές θα πρέπει να υπηρετούν τη στρατηγική και τελικά να απαντούν στο ερώτημα: «Τι θέλετε να χτίσετε και πώς θα φτάσετε εκεί με τον πιο ηθικό και αποτελεσματικό τρόπο;».

«ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
Χαιρετισμό στη διοργάνωση απηύθυνε η Ντέμη Καζάση, Μέλος της Ομάδας Digital ΣΔΕ, η οποία, αφού αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα για το digital marketing, όπως η επικείμενη κατάργηση των cookies, ο κεντρικός ρόλος της τεχνολογίας, αλλά και η εντεινόμενη σημασία των data ethics, σημείωσε τα εξής: «Ζούμε σε μια εποχή όπου το νόμισμα στο οποίο στρεφόμαστε είναι η εμπιστοσύνη. Πιο πολύ από ποτέ, απαιτείται διαφάνεια και οι εταιρείες πρέπει να κάνουν το σωστό και όχι το εύκολο.

Εμείς στο ΣΔΕ, με την ιδιότητα του θεσμικού φορέα των διαφημιζομένων, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη κατανόηση στα παραπάνω θέματα. Θα μιλήσουμε για τη μετά-cookies εποχή και για το τι μπορούμε να κάνουμε στο επόμενό μας session, στις αρχές Δεκεμβρίου, θα μιλήσουμε για τη σημαντικότητα της ειδικής χρήσης των δεδομένων με αφορμή το νέο white paper της WFA, «Data ethics, the rise of morality technology» και θα υποστηρίξουμε συνέδρια όπως το σημερινό που έρχονται να ρίξουν φως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα data και να τα εντάξουμε στο marketing, υιοθετώντας πάνω απ’ όλα μια υπεύθυνη, ηθική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ KPIs
Στα δύο βασικά strategies στον χώρο του digital marketing και τα KPIs τους έστρεψε το ενδιαφέρον ο Αποστόλης Αϊβαλής, Managing Partner της Aival.com & Syllabus Manager της KnowCrunch.

 1. Social media marketing: Πολλοί θεωρούν ότι βασικό KPI είναι το νούμερο των followers. Αυτό ωστόσο είναι ένα vanitymetric. Αντιθέτως, εκείνο που έχει σημασία είναι το organicreach. Ακόμα πιο σημαντικό KPI είναι το engagement, πόσοι δηλαδή έχουν αντιδράσει στις αναρτήσεις, με τα σχόλια, τις επαναδημοσιεύσεις και τον χρόνο θέασης των videos να κρίνονται πιο καίρια.
 2. Διαφημιστικές καμπάνιες: Για τις awareness εκστρατείες, τα σημαντικότερα KPIs είναι τα Impressions/Videoviews/Reach, αλλά και τα clicks και CTR. Για conversion καμπάνιες, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα conversions και το conversionrate, καθώς και το ROAS.