Ο 24ος Απολογισμός Βιωσιμότητας της Tetra Pak αναδεικνύει την προσπάθειά της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσα από ενέργειες που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Το 2022, η Tetra Pak, μεταξύ άλλων, μείωσε κατά 39% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των δραστηριοτήτων της, με το 84% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ εξοικονόμησε 131 χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα, από την πώληση 8,8 δισ. συσκευασιών και 11,9 δισ. από καπάκια, κατασκευασμένα από φυτικά υλικά.

«Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε βιώσιμες λύσεις, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, παραμένοντας πιστοί στην υπόσχεσή μας να κάνουμε τα τρόφιμα ασφαλή και διαθέσιμα, παντού, προστατεύοντας ό,τι είναι καλό: τα τρόφιμα, τους ανθρώπους και τον πλανήτη», λέει ο Adolfo Orive, Πρόεδρος & CEO της Tetra Pak.