Η PwC Ελλάδας δημοσιεύει τον τέταρτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που αφορά στα οικονομικά έτη 2020 και 2021 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI. Ο απολογισμός εστιάζει σε τέσσερις άξονες: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινο δυναμικό, Εργασιακό περιβάλλον και Διαφορετικότητα, Υποστήριξη της κοινωνίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Όσον αφορά τον πυλώνα Ανθρώπινο Δυναμικό και Εργασιακό Περιβάλλον, από τις συνολικά 386 νέες προσλήψεις της PwC Ελλάδας, κατά το Οικονομικό Έτος (ΟΕ) 2020, το 43% αποτελούσαν γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το ΟΕ 2021 ήταν 49%. Ανάλογη είναι η κατανομή και στις προαγωγές με ποσοστά κοντά στο 50% – 50%.

Σχετικά με την Κοινωνία και Περιβάλλον, μέσα σε δύο χρόνια, οι εργαζόμενοι της PwC Ελλάδας αφιέρωσαν περισσότερες από 12.000 ώρες εθελοντισμού ενώ, κατά το ΟΕ 2021, η εταιρεία υποστήριξε 136 νεοφυείς επιχειρήσεις, 86 ΜΚΟ, και εκπαίδευσε περισσότερα από 1.300 άτομα.

Στρατηγικής σημασίας για την PwC, τόσο σε τοπικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο είναι ο στόχος net zero για το 2030. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εως το 2030 και σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία.