Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων απονεμήθηκαν από το CSE για δεύτερη χρονιά τα βραβεία myclimate «Green Leader-Υπολογισμός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος», όπου βραβεύτηκαν και αναδείχτηκαν εταιρείες, προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν προχωρήσει αποδεδειγμένα σε ενέργειες μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες τους. Τέλος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και αποτυπώνει την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στα πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και εταιρείες, ενώ παρουσιάστηκαν πρακτικές Πράσινου Marketing από τις εταιρίες SCA Hygiene Products, Mamidoil-Jetoil, OTE και GAEA Τρόφιμα.