Με 4 διεκδικητές συνεχίζει ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού 2.480.124 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Συγκεκριμένα, το έργο διεκδικούν οι Cloudprint, Admine, Choose και Dentsu Aegis.