Συμμετοχές στο spec δημοσιότητας της ΚτΠ ΑΕ

Συγκεκριμένα, προσφορές υποβλήθηκαν από τους Access Γραφικές Τέχνες ΑΕ, Κάπα Σίγμα Δέλτα ΑΕ, Choose Ανώνυμος Εταιρεία Ολικής Επικοινωνίας και Intraway Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Έργα ΕΠΕ. Το υπό ανάθεση έργο έχει προϋπολογισμό 120.648 ευρώ και εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».