Προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ

Συνεχίζονται οι προκηρύξεις διαγωνισμών στο πλαίσιο του µέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Η Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ διενεργεί διαγωνισµό για την ανάθεση του προγράµµατος «Προώθηση οίνων ΠΟΠ Ραψάνη και ποικιλιακών σε Τρίτες Χώρες (Καναδάς, Κίνα)», αξίας 731.607 ευρώ. Η Κτήμα Τέχνη Οίνου διενεργεί διαγωνισµό για την ανάθεση του προγράµµατος «Προώθηση οίνων ΠΓΕ ∆ράµα, ΠΓΕ Μακεδονία και ποικιλιακών σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία)», με προϋπολογισµό 474.815 ευρώ, και η Κτήμα Παυλίδης ΑΕ για την ανάθεση του προγράµµατος «Προώθηση οίνων ΠΓΕ ∆ράµα σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ελβετία, Σιγκαπούρη)», αξίας 410.607 ευρώ. Τέλος, η Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ επίσης διενεργεί διαγωνισµό για την ανάθεση του προγράµµατος «Προώθηση οίνων ΠΓΕ εταιρείας Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ταϊλάνδη)», αξίας 307.568 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της εκάστοτε εταιρείας έως
και 26/3/2021.