Το Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας των δράσεών του. Το Ίδρυμα είχε ως στόχο τη σφαιρική προσέγγιση ζητημάτων διατροφής, συνδυάζοντας την υπάρχουσα γνώση από τον χώρο της ιατρικής, της βιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών. Παράλληλα, εστίαζε τη δράση του σε δύο κύριους τομείς, στην «κατάκτηση γνώσης» και στην «παροχή πληροφόρησης».