Οι σημαντικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της άγριας πανίδας, είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τον έναν χρόνο λειτουργίας της ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης της Cosmote για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της κίνησης των άγριων ζώων, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο Life Safe-Crossing.

Η εκτίμηση είναι ότι στις περιοχές παρέμβασης του έργου και στις τέσσερις χώρες που υλοποιείται (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία), θα επιτευχθεί μείωση της ταχύτητας των οχημάτων κατά 30%, ενώ η θνησιμότητα των προστατευόμενων ζώων θα μειωθεί κατά 50%. «Η στρατηγική του ομίλου ΟΤΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική του, στοχεύει μέσα από τις δυνατότητες της τεχνολογίας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους», αναφέρει η εταιρεία.