Η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας mobile marketing Upstream, έρχεται να απαντήσει στην πρόκληση της κατάργησης των third-party cookies, έχοντας αναπτύξει μία νέα τεχνολογία, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται «Mobile Identity» και επιτρέπει την αναγνώριση μέχρι και του 85% των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ως τον καθοριστικό παράγοντα αναγνώρισης της ταυτότητάς τους, με σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης λαμβάνει χώρα αυτόματα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και το μόνο που απαιτείται από την πλευρά του χρήστη είναι η συγκατάθεσή του μέσω ενός κλικ. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την παραπάνω τεχνολογία, μπορούν να εκμεταλλευτούν την αναγνώριση των χρηστών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς, τους είναι πιο εύκολο να εμπλουτίσουν τις βάσεις δεδομένων των πελατών τους.

Συγκεκριμένα, η αυτόματη αναγνώριση του τηλεφωνικού αριθμού των χρηστών, ζητώντας απλώς την επιβεβαίωσή τους, αποφέρει περίπου 10 φορές περισσότερες εγγραφές, συγκριτικά με τη συμπλήρωση του τηλεφωνικού αριθμού από τον ίδιον τον χρήστη. Στη συνέχεια, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν συλλέξει, προκειμένου να αποστέλλουν προσωποποιημένα μηνύματα στους πελάτες τους, μέσω προσωπικών μηνυμάτων (SMS, RCS, WhatsApp, Viber κ.λπ.).

Ένας άλλος τρόπος χρήσης του Mobile Identity, είναι για να μπορούν οι εταιρείες να κάνουν απευθείας προσωποποιημένες προσφορές στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τους. Παράλληλα, το Mobile Identity επιφέρει αναβάθμιση και στις διαδικασίες ασφαλείας.