Άμεση η ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας για Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκπαίδευση και Υγεία

Η διαδικτυωμένη κοινωνία και η καλή χρήση της τεχνολογίας μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των πολιτών προς το καλύτερο και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Με αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας με θέμα: «Μπορεί η Καλή Χρήση της Τεχνολογίας να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών στην Ελλάδα;», που διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ELTRUN, με την υποστήριξη της Ericsson. Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις δείγματος 1.040 πολιτών μέσω online ερωτηματολογίου κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2013.

Παρουσίαση της Έρευνας
Την έρευνα και τα αναλυτικά αποτελέσματά της παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου οι επιστημονικοί επιμελητές από πλευράς ELTRUN, Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής στο ΟΠΑ και Αριστείδης Θεοτόκης, Associate Professor of Marketing, Leeds University Business School.  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Γιώργος Δουκίδης εκτίμησε ότι «οι Έλληνες πολίτες έχουν πλέον ισχυρή θετική άποψη για την Διαδικτυωμένη Κοινωνία και ώριμη προσδοκία ότι η σημαντικότερη συνέπεια των ICT θα είναι για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις-startups».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κουλούρης, Head of Sales της Ericsson σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία, ανέφερε: «Το όραμα της Ericsson είναι να ενδυναμώνουμε, με τις λύσεις της τεχνολογίας, κάθε άνθρωπο και την κοινωνία, για να γίνεται καλύτερη η ζωή όλων. Υποστηρίξαμε την έρευνα για να ακουστεί για πρώτη φορά η φωνή των Ελλήνων και οι προσδοκίες τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ενώ οι Έλληνες είναι ώριμοι χρήστες τεχνολογιών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνουν βρίσκονται σε αναντιστοιχία (Δημόσιες υπηρεσίες, Παιδεία, Υγεία, Συναλλαγές, Μεταφορές) και δεν βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις υποδομές στα αστικά κέντρα ούτε από την ποιότητα πρόσβασης στα δίκτυα επικοινωνίας. Δηλώνουν όμως την ελπίδα τους, πως αν εφαρμοσθούν λύσεις τεχνολογίας, θα αλλάξει η σχέση τους με το κράτος και θα αντιμετωπιστεί πρακτικά η κρίση μέσω της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, των εξαγωγών». Σύμφωνα με την έρευνα, το κοινό εμφανίζει ωριμότητα και εξοικείωση στη χρήση τεχνολογιών, ενώ το κράτος υστερεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή δημόσιων αγαθών. Οι πολίτες «πιστεύουν» πλέον στην επιχειρηματικότητα και βλέπουν λύσεις στην κρίση, με τη τεχνολογία ως βασικό εργαλείο.

Ως τομείς με την μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας αναδεικνύονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Εκπαίδευση και η Υγεία. Επιπλέον, η διαδικτυωμένη κοινωνία φαίνεται πως θα είχε τη θετικότερη και χρησιμότερη για την Ελλάδα επίδραση στη σημερινή συγκυρία, ως προς την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από τις δημόσιες αρχές, την αλλαγή του μοντέλου των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Τεχνολογικές λύσεις ανά τομέα
Η καλή χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε να φέρει βελτιώσεις σε πολλαπλούς τομείς. Αναλυτικότερα, τις δημόσιες μεταφορές θα ευνοήσουν η άμεση ενημέρωση για το χρόνο άφιξης των μέσων μεταφοράς, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η live ενημέρωση για καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη σχέση κράτους-πολιτών θετικά αποτελέσματα θα έχει η έκδοση και προμήθεια δημόσιων εγγράφων και πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου, εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ηλεκτρονική ψηφοφορία, δημόσια διαβούλευση, διαφάνεια, και η άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση υπηρεσιών για αιτήματα κάθε πολίτη, ενώ την εκπαιδευτική διαδικασία θα ενίσχυε η ανοικτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η σύνδεση με κοινότητες και πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η παρακολούθηση online μαθημάτων.

Στις υπηρεσίες υγείας, θετικό αντίκτυπο θα είχε ψηφιακή εφαρμογή για το κλείσιμο και την τήρηση των ιατρικών ραντεβού και το ενιαίο ψηφιακό προσωπικό ιατρικό ιστορικό, και στις εμπορικές συναλλαγές μια ψηφιακή εφαρμογή για άμεση σύγκριση τιμών και οι ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές. Η Διαδικτυωμένη Κοινωνία και οι τεχνολογίες ICT (Information and Communication Technology) φέρνουν μαζί περισσότερη ελευθερία και ίση πρόσβαση, περισσότερα δικαιώματα, νέα μοντέλα εξυπηρέτησης, εργασίας και συνεργασίας, ελευθερία επιλογών και περισσότερη γνώση προς τους πολίτες.