Με στόχο να αναδείξει την εξέλιξη του κλάδου της πληροφορικής και τεχνολογίας, η Randstad διεξήγαγε την HR Trends Tech Report. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2022 έως τα τέλη Μαρτίου 2023 και αναλύει τα δεδομένα 113 στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους και έχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εμπόδιο στη διαδικασία στελέχωσης είναι οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των υποψήφιων, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση των κατάλληλων εργαζομένων (78%). Επίσης, το 82% των επιχειρήσεων τεχνολογίας να θεωρεί ότι η προσέλκυση ταλέντων αποτελεί την πιο κρίσιμη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο webinar με τίτλο «HR Trends: κλάδος τεχνολογίας για το 2023», την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου με τον Θάνο Λουμπρούκο, Business Specialty Manager, Technology Specialty, και την Αργυρώ Παρουλίδου, Talent Delivery Manager, Technology Specialty, της Randstad Ελλάδος.