Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας σε συνεργασία με την AIESEC International

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο διεθνές κοινωνικό πρόγραμμα της Microsoft «Unlimited Potential» και απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους πληροφορικής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να προσφέρουν κοινωνική εργασία, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητές τους.

Συγκεκριμένα, η Microsoft θα προσφέρει 10 προγράμματα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ή νέους πτυχιούχους πληροφορικής από την Ευρώπη για εργασία σε 10 MKO σε όλη την Ευρώπη, διάρκειας 2 συνολικά μηνών. Η προθεσμία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής λήγει στις 31/1.