Την έρευνα Brand Pulse, καθώς και την καμπάνια της Nivea για το Nivea Deo Magnesium Dry υποστήριξαν το Teads GR και η BGM OMD. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από το intelligent team του Teads, συμβάλει στο να καταγραφεί το brand lift του εκάστοτε προϊόντος.

Για το Brand Pulse του Nivea Deo Magnesium Dry, τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν, όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση, ότι διατηρεί σημαντικά υψηλότερο ποσοστό awareness μεταξύ των αποσμητικών με μαγνήσιο. Επιπλέον, βρέθηκε ότι στο messaging της καμπάνιας καταγράφηκε αύξηση 10%, ενώ στο purchase intent αύξηση 29%.

Τα αποτελέσματα και τα insights της έρευνας αναφέρονται στην αναγνωρισιμότητα των διαφημίσεων, στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος της καμπάνιας, στην πρόθεση αγοράς που έχει ο καταναλωτής, αλλά και σε εξειδικευμένα ζητούμενα.