Η ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ-Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιειών Φρούτων και η ρουμάνικη Patronatul Din Industria de Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte «Romconserv» προκηρύσσουν ανοιχτό διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Tastelicious».

Στόχος του προς ανάθεση έργου είναι η προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων κονσερβοποιημένων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δημόσιες σχέσεις, ιστοσελίδα, social media, διαφήμιση, εργαλεία επικοινωνίας, εκδηλώσεις και προώθηση στα σημεία πώλησης. Η συνολική εκτιμώμενη της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.497.861 ευρώ, με διάρκεια τους 36 μήνες. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 14η Μαρτίου 2023.