Πρόκειται για το CSR in Action II και για το Publishing Conference 2015, τα οποία ανέδειξαν με εύγλωττο τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στο CSR, αλλά και στο publishing αντίστοιχα, τις οποίες μάλιστα κατέγραψαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές τους. Στο συνέδριο του CSR παρουσιάστηκαν περισσότερες από 30 δράσεις CSR, ενώ έγινε εποικοδομητική «ευρωπαϊκή» συζήτηση και έκθεση σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα. Οι παρουσιάσεις έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται ιδιαίτερα στην κάλυψη έκτακτων αναγκών της κοινωνίας, τις οποίες δημιούργησε η κρίση. Στη συντριπτική πλειοψηφία, οι δράσεις αυτές εκπονούνται σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποκτούν διαχρονικό χαρακτήρα.

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί εξάλλου η αξιοποίηση σε ευρύτερη πλέον κλίμακα των νέων, ψηφιακών Μέσων και στον τομέα της ΕΚΕ, είτε για την εκπόνηση δράσεων, είτε για την κατάρτιση απολογισμών. Βασικό συμπέρασμα αποτελεί επίσης η σύνδεση των δράσεων ΕΚΕ με τον επιχειρηματικό σκοπό, αλλά και η ανάγκη δημιουργικής προσέγγισης. Όσον αφορά στο Publishing Conference 2015, μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι η κοινή παραδοχή ότι το περιεχόμενο είναι το κλειδί για την επιτυχία των νέων εκδοτικών μοντέλων, ενώ η ποιότητα και η αξιοπιστία αποτελούν διαχρονικά ζητούμενα από χρήστες και διαφημιστική αγορά.

Η τελευταία αναζητά πλέον επιτακτικά πιστοποιημένες μετρήσεις προκειμένου να επενδύσει στα ΜΜΕ και δη στα online. Η σύνδεση των brands με τα ΜΜΕ και οι σχέσεις πιστότητας είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία, ενώ το native advertising και το programmatic αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της ψηφιακής εποχής των ΜΜΕ. Tέλος, οι στρατηγικές συγχωνεύσεις και συνεργασίες για έλεγχο του κόστους, πρέπει να είναι διαρκώς «στο τραπέζι», ενώ η μάχη αναμένεται να κριθεί στα smartphones. Αναλυτικά ρεπορτάζ για τα δύο συνέδρια που «έβγαλαν» σημαντικές ειδήσεις, στο παρόν τεύχος.