Με αφορμή τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και της πολιτικής περιβάλλοντος που υλοποιεί η εταιρεία Eurimac AE, τα ζυμαρικά Μάκβελ κυκλοφορούν σε νέες επανασχεδιασμένες συσκευασίες.

Προβάλλουν τον «πράσινο» χαρακτήρα του brand και της Eurimac.

Με αφορμή τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και της πολιτικής περιβάλλοντος που υλοποιεί η εταιρεία Eurimac AE, τα ζυμαρικά Μάκβελ κυκλοφορούν σε νέες επανασχεδιασμένες συσκευασίες. Με πιο λιτή, σχεδιαστικά, προσέγγιση, προβάλλουν έμμεσα την «πράσινη ενέργεια» που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των συγκεκριμένων ζυμαρικών, αλλά και το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Τόσο στην κλασική σειρά, όσο και στη σειρά 5 Δημητριακά με Βρώμη, η πράσινη ενέργεια αλλά και τα νερά του Μπέλες (που χρησιμοποιούνται για τη ζύμωση των Μάκβελ), αποτυπώνονται με συγκεκριμένα σύμβολα, στις νέες συσκευασίες. Επιπρόσθετα, στο πίσω μέρος των συσκευασιών υπάρχει QR code μέσω του οποίου οι καταναλωτές ενημερώνονται για το πώς εφαρμόζει η εταιρεία τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και της πολιτικής περιβάλλοντος. Τα Μάκβελ συμπληρώνουν τη γκάμα τους με τα νέα ζυμαρικά, Ολικής Άλεσης με Βρώμη.