Σημαντικά πλεονεκτήματα φαίνεται να έχουν τα virtual 360 tours για τους marketers τουριστικών προορισμών ή σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Advertising Research (JAR). Οι Nathalie Spielmann και Ulrich R. Orth διερεύνησαν τον αντίκτυπο των self-guided virtual tours από desktop, smartphones και tablets και κατέληξαν ότι μια τέτοια εμπειρία κάνει τους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται ως «ειλικρινή την προσπάθεια του διαφημιζόμενου για διαφάνεια».

Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα, οι χρήστες θεωρούν ότι οι 360 εικονικές περιηγήσεις προσφέρουν μια πιο «αυθεντική αλληλεπίδραση», κάτι που μειώνει στη συνείδησή τους την «προσπάθεια χειρισμού» από τη διαφήμιση. Βρέθηκε παράλληλα ότι οι συμμετέχοντες σε tours εικονικής πραγματικότητας ήταν περισσότερο θετικοί σε επίπεδο πρόθεσης και συμπεριφοράς, λόγω αυτής της έκθεσης.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι περιηγήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών με πλεονεκτήματα ή λειτουργίες που είναι σύνθετα, ή απαιτούν μεγάλη επένδυση χρόνου προκειμένου να βιωθούν από κοντά. Παράλληλα, τα virtual tours είναι εξίσου χρήσιμα σε περιπτώσεις που οι καταναλωτές δυσκολεύονται να πάρουν μια οριστική απόφαση, καθώς παρέχουν την αίσθηση της αξιοπιστίας και μειώνουν τις υποψίες χειραγώγησης.
(Πηγή: WARC)