Η Ιάσων Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση προωθητικού προγράμματος για το Mitsubishi Colt. Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα «Τυχερά Colt», σε όλους τους πελάτες Mitsubishi Colt προσφέρεται μειωμένη τιμή κατά 1.000 ευρώ με την αγορά του αυτοκινήτου τους ενώ ταυτόχρονα γίνονται υποψήφιοι σε κλήρωση, όπου σε ένα ιδιοκτήτη επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του αυτοκινήτου.