Μελέτη της Ogilvy PR για την επιρροή των social media στα brands

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η έκθεση του καταναλωτή σε «social content» -από μόνη της ή και σε συνδυασμό με άλλα είδη επικοινωνίας, όπως outdoor, PR, τηλεόραση- συνδέεται με 2 έως 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα κατανάλωσης και με αυξήσεις στην καταναλωτική δαπάνη.

Επιπλέον, η έκθεση σε social content προσδιορίζεται ως ο παράγοντας με την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή της αντίληψης των καταναλωτών για ένα brand από εβδομάδα σε εβδομάδα. Η μελέτη «Does investing in social media create business value» βρίσκεται στο blog της Ogilvy PR, http://blog.ogilvypr.com/2011/10/19/.