Ενίσχυση του τμήματος τεχνολογίας και ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Το ΑΙΤ αποτελεί διεθνές, μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει διεθνούς επιπέδου εκπαίδευση και τίτλους σπουδών ενώ παράλληλα υλοποιεί προηγμένη έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η συνεργασία των Public με το ΑΙΤ ενισχύει το τμήμα τεχνολογίας των καταστημάτων, μετατρέποντας το εξειδικευμένο προσωπικό τους σε αρωγό έγκυρης πληροφόρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζεται μια σειρά σεμιναρίων με έμφαση σε διαφορετική θεματική ενότητα το καθένα.