Μια πολύχρωμη καρδιά άναψε στο κεντρικό κατάστημα του Public στο Σύνταγμα, με αφορμή την παρέλαση του Athens Pride 2022. Στόχος της ενέργειας αυτής, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, ήταν να γιορτάσει τη μοναδικότητα και να αναδείξει την αξία των ίσων ευκαιριών που πρέπει να διαθέτουμε.

Σημειώνεται ότι τα Public αναζητούν συνεχώς τρόπους, ώστε το κοινό να απολαμβάνει τη ζωή, να αγκαλιάζει τις επιθυμίες του και να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα αυτό που είναι.

«Η γιορτή της μοναδικότητας γίνεται κάθε μέρα πράξη στο ίδιο το περιβάλλον εργασίας των Public. Με δέσμευση απέναντι στους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες, στα Public εργαζόμαστε για την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό και την τεχνολογία, καθώς και για την προαγωγή μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους», καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.