Αποστολή της ΜΚΟ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στον καρκίνο του μαστού. Για ακόμα μια χρόνια, θα υλοποιηθεί η διήμερη ενέργεια «Στόχος – Ποδηλατώντας», προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα οφέλη της καθημερινής άσκησης και τη συμβολή της στη μείωση της πιθανότητας μια γυναίκα να προσβληθεί από τον καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα, θα στηθούν 120 στατικά ποδήλατα όπου εκπαιδευτές θα γυμνάζουν το κοινό. Τα έσοδα θα διατεθούν για την παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.