Τα δώρα υπάρχουν στις ειδικές συσκευασίες των δημητριακών Nesquik.