Ανάθεση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας

Η μετακίνηση του λογαριασμού έγινε με γνώμονα τη διεθνή συμφωνία της Renault με τη BGM.