Με απευθείας ανάθεση

Προηγούμενα, το λογαριασμό χειριζόταν η Initiative και η νέα συνεργασία έγινε με απευθείας ανάθεση. Η Fortune χειρίζεται επίσης και το δημιουργικό.