Τα McDonalds στις ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να επενδύουν το 10% του ad spend τους σε diverse-owned εταιρείες. Η νέα δέσμευση της εταιρείας αναμένεται να διπλασιάσει το μερίδιο του ad spend σε diverse-owned δημιουργούς τα επόμενα 4 χρόνια. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2024, τα McDonalds θα αυξήσουν το spend τους σε εταιρείες media, εταιρείες παραγωγής ιδιοκτησίας Ασιατών Αμερικάνων, Μαύρων, Ισπανών, LGBTQ+, γυναικών, καθώς και αντίστοιχους content creators. Επιπρόσθετα, θα ξεκινήσουν πολυετείς συνεργασίες με εταιρείες των κατηγοριών αυτών με σκοπό την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

(Πηγή: Adweek)