Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Digital transformation in “customer and operations”: Building resilient ecosystems to thrive in a post-pandemic world», διοργάνωσε η PwC Ελλάδας, στις 20 Οκτωβρίου, όπου συζητήθηκε ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα των επιχειρησιακών λειτουργιών. Συζητήθηκαν η ετοιμότητα των επιχειρήσεων και η αυξημένη ανάγκη για επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων, παράλληλα, με τη μεθόδευση ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού ψηφιακού λειτουργικού μοντέλου στο υφιστάμενο αβέβαιο περιβάλλον.

Ο Αθανάσιος Σπανός, Director, Digital Operations Transformation Consulting της PwC Ελλάδας, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Οι νέες απαιτήσεις του πελάτη και η ανάγκη για διαφορετική εμπειρία επιβάλλουν την εξυπηρέτησή του μέσω νέων ψηφιακών επιχειρησιακών λειτουργιών. Η διαμόρφωση αυτών απαιτείται να έχει ως βασικό κριτήριο, πέρα από το εξορθολογισμένο κόστος, και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας».