Τα βρεφικά πολυκαταστήματα Λητώ στηρίζουν το πρόγραμμα αναδοχής του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα». Η συνεργασία ξεκίνησε με σκοπό να γίνει το Λητώ αρωγός του προγράμματος και να επικοινωνήσει την αναγκαιότητα για συμμετοχή σε αυτό.