Μ. Σπανός και Λ. Νικηφορίδης Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής

Ο Μάνος Σπανός, CMO/SVP Brand Marketing Yogurt BU, Danone North America, και ο Λάζαρος Νικηφορίδης, Executive Creative Director, Digitas, θα είναι οι Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής, the Brand Side και the Agency Side αντιστοίχως, των Ιndie Awards 2021. Στην Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι υπό διαμόρφωση, συμμετέχουν πάνω από 20 ακόμη στελέχη, διακεκριμένοι επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι θα ενώσουν τις εμπειρίες τους για να αναδείξουν τα κορυφαία ανεξάρτητα agencies της χώρας. Οι ενότητες των Indie Awards 2021 καλύπτουν όλους τους κλάδους της Επικοινωνίας, ενώ ειδικά βραβεία έχουν δημιουργηθεί και για μικρές εταιρείες σύμφωνα με τον αριθμό εργαζομένων, νεοσύστατες αλλά και εταιρείες της περιφέρειας. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.indieawards.gr.