Τα ΙΕΚ Ξυνή ανακοινώνουν την έναρξη της νέας ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών για το έτος 2009-2010, καθώς και την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων Στενογραφίας για όλους τους υποψήφιους των πρόσφατων διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π., όπου ορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γνώση στενογραφίας.