Πρώτη παρουσίαση διεθνούς έρευνας από την Τζίνα Ρούπακα, στο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»

Η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 3 ηπείρους μεταξύ 7.200 ερωτώμενων και 6 industries και στην Ελλάδα ξεκινάει τον Απρίλιο του 2014 καλύπτοντας διεθνείς και τοπικούς στόχους. Στην παρουσίασή της, η Τζίνα Ρούπακα θα θίξει 3 σημεία: Ποιοι είναι οι παράγοντες του brand success την επόμενη μέρα, πώς σήμερα αναθεωρούμε τον ορισμό των Grand Brands και γιατί τα brands του αύριο είναι μόνο τα κοινωνικά υπεύθυνα brands στην πράξη.